kabanos7@op.pl

600 004 345      12 285 06 47

                        Zakład Przetwórstwa Mięsnego „MAŁEK” 

Trojanowice ul. Krakowskie Przedmieście 197 (przy trasie Zielonki  – Skała)

      Biuro czynne w godz. 700 – 1500